DOSTAWA I ZWROTY

PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY


Klient będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez powiadomienia
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po 14 dni od dnia, w którym klient osiągnął w posiadanie Produktu lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez klienta weszła w posiadanie Produktu.

Konsumenta rozumie także także osobę fizyczną zawierającą zawierającą bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treścią tej umowy, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru, wynikającego w szczególności z przedmiotu zadania przez nią pracującą, udostępnienie na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Klient po zamówieniu jest odpowiedzialny za przegląd przegląd produktów Produktu i właściwe jego użytkowanie w sposób niezbędny do sprawdzenia, czy produkt spełnia oczekiwania. Zwracany Produkt nie może być w żaden sposób uszkodzony, pachnący ani poplamiony - należy uważać, aby podczas przymierzania nie zostawić na Produkcie dezodorantu, zapachu perfum lub zabrudzeń po makijażu, które mogą pozostawić oznakowanie na Produkcie. Powyższe będzie skutkować odmową zwrotu.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poprawić nas o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego do nas pocztą lub drogą drogą na return@clsh-store.com.
Produkt był zwrócony w stanie nieużywanym, korzystając z linkowania w wyniku przymierzania. Zwrot musi być kompletny tj. z wszelkimi przywieszkami, akcesoriami, zapasowymi guzikami lub innymi częściami oraz, o ile to możliwe z całym pakietem.

Klient może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu naszego Sklepu internetowego. Skorzystanie ze wzoru nie jest obowiązkowe. 

Aby osiągnąć termin odstąpienia od umowy, wystarczy, aby klient przesłał umowę dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed terminem terminu do odstąpienia od umowy.

Informujemy, prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje, data data w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY


W przypadku odstąpienia od strony światła od ceny światła zwracamy klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu (z wyjątkiem dodatkowe koszty złotego z ceny przez klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowanego w naszym Sklepie internetowym) natychmiast, aw każdym przypadku później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji o wykonaniu o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich narzędzi płatności, jakie zostały przez klienta wykorzystane w pierwotnej transakcji, chyba że klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku klient nie ma żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Informujemy, że możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu lub do czasu dostarczenia nam dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Prosimy o odesłanie Produktu na adres: CLSH Sylwia Dobkowska, al. Jana Pawła II 36 lok. 173, 00-141 Warszawa niezwłocznie, aw każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowano o nas o odstąpieniu od umowy sprzedaży.
Dajemy możliwość odbioru transportu przez nas. Prosimy o napisanie wiadomości na adres return@clsh-store.com w celu ustalenia daty odbioru paczki i etykiety wysyłkowej DHL. Kwota za przesyłkę zostanie odliczona według obowiązującego cennika kurierskiego, co oznacza, że ​​zapłacimy za cenę Produktu bez standardowego kosztu dostawy zapłaconego podczas składania zamówienia.

Termin jest zachowany, jeżeli Produkt zostanie odesłany przed terminem terminu 14 dni. Informujemy, że klient będzie ponieść koszty kosztów zwrotu Produktu.

Informujemy, przyjmujemy nie przyjmujemy przesyłek wysłanych na koszt odbiorcy, przesyłek za pobraniem oraz przesyłek wysłanych do paczkomatów.

RĘKOJMIA ZA WADY PRODUKTU


Zgodnie z art. 556 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny Sprzedawca jest odpowiedzialny za klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub stronę. Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli klient wiedzieć o wadzie w chwili zawarcia umowy.

Na podstawie art. 558 Kodeksu cywilnego w przypadku sprzedaży Produktu na rzecz klienta niebędącego konsumentem wyłączającym wyłączną technologię sprzedaży Sprzedawcy z tytułu rękojmi.

Konsumenta rozumie także także osobę fizyczną zawierającą zawierającą bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treścią tej umowy, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru, wynikającego w szczególności z przedmiotu zadania przez nią pracującą, udostępnienie na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Wyjenie Produktu w ramach realizacji prawa zabrania z rękojmi za wady odbywa się na koszt Sprzedawcy.

Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed okresem dwóch lat od dnia Produktu klientowi.

Zgłoszenie o wadach Produktu należy zakup drogą drogową na adres Return@clsh-store.com lub pisemnie na adresby Sprzedawcy.

Jeśli sprzedany Produkt ma wadę, klient może zaoferować oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca i bez nadmiernych niedogodności dla klienta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.

Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiany przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad, lub ponownego wady.

Klient może zamiast proponowanego przez sprzedawcę Cena na wolny od wad albo wymiany Produktu żądać poprawki wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez klienta jest niemożliwe albo wymagałoby kosztów w porównaniu ze środkiem proponowanym przez Sprzedawcę.

Klient nie może odstąpić od umowy, jeśli wada jest nieistotna.

Jeżeli jest do uzupełnień dla oceny wad fizycznych Produkt należy na adres: CLSH Sylwia Dobkowska, al. Jana Pawła II 36 lok. 173, 00-141 Warszawa.

Sprzedawca odpowiada na zgłoszenie klienta w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania. Nierozpatrzenie zgłoszenia w zakreślonym terminie jest równoznaczne z jego dyskusji.

Pokrywa pokrycie kosztów wad lub wymiany Produktu na nowy.

Koszyk

Wszystkie dostępne zapasy znajdują się w koszyku

Twój koszyk jest obecnie pusty.